Wat betekent de term ‘etiquette’ precies? Kort gezegd gaat het over regels rondom omgang, beleefdheid en gedrag. Welke regels je volgt, ligt aan de branche waarin je werkt. De meeste etiquetteregels in de horeca gelden voor de bediening. In deze training komen een aantal van die regels aan bod.
Volg training