In het uitwisselen van informatie spelen vijf zaken een grote rol.